מנומטריה ושטית- בדיקת לחצים בושט

מנומטריה ושטית- בדיקת לחצים בושט

הבדיקה מבוצעת כחלק מבירור תלונות של הפרעה בבליעה או כאב בושט, או כחלק מבדיקת

החומציות בושט.

בדיקה מבוצעת על ידי טכנאי ומפוענחת על ידי רופא.

הבדיקה אינה כואבת או מסוכנת.

במהלך הבדיקה מוחדר צינור דק ועדין דרך האף לאורך הושט. הנבדק מתבקש לשתות מעט מים

ולחזור מספר פעמים על בליעת מים.

לאחר מכן נשלף הצינור והבדיקה מסתיימת..