כיב קיבה וכיב תריסריון

כיב קיבה וכיב תריסריון

קיבה הינה איבר בו רמת החומציות גבוהה. כשנגרמת פגיעה ביכולת ההגנה

של הקיבה בפני החומציות, יכולה להגרם דלקת ( גסטריטיס) או כיב. הכיב הינו

למעשה פצע בדופן. הכיבים ממוקמים בדרך כלל בקיבה או בתריסריון.

התלונה הנפוצה הינה תהיה של כאב בטן עליונה, שטיבו יכול להיות מושפע

עקב אכילה.

דלקת בקיבה וכיבים בקיבה ובתריסריון נוצרים בדרך כלל כתוצאה מזיהום

בחיידק הליקובקטר פילורי או כתוצאה משימוש בתרופות נוגדות דלקת

כאספירין או וולטרן.

הסיבוך השכיח של כיבים  הינו דימום. הדימום יכול להתבטא בצואה שחורה,

הקאה של תוכן דמי או שחור ( דמוי קפה).

אבחון דלקת בקיבה או  כיב מבוצע במקרה של דלקת בקיבה או כיב בתריסריון

בדרך כלל נוטלים דגימות לבדיקת זיהום בחיידק הליקובקטר פילורי. כשמאובחן

כיב בקיבה, לוקחים דגימות משולי הכיב לוודא שהוא שפיר.

הטיפול הינו תרופתי בדרך כלל, ומשלב תרופות המפחיתות הפרשת חומצה

יחד עם טיפול בסיבה למחלה ( למשך טיפול בהליקובקטר פילורי). במיעוט

המקרים יש צורך בטיפול ניתוחי.

 .