הפרעות בבליעה

הפרעות בבליעה

כאשר קיימת תחושה שנוזל נוזלי או  מזון מוצק ניתקע בזמן הבליעה או מיד לאחריה, יש

צורך בבירור רפואי.

בושט, בתנועתיות הפרעה הושט, הצרות מגוונות- סיבות להיות יכולות בבליעהלהפרעה

הפרעות במנגנון הבליעה ועוד

הבירור הרפואי כולל בדרך כלל בדיקת יעבור גסטרוסקופיה. בנוסף, ובהתאם לממצאים

בגסטרוסקופיה, יהיה צורך בבדיקת  לחצים בוושט (מנומטריה) , צילום וושט (בעזרת בריום)

או צילום מנגנון הבליעה.

הטיפול בהפרעות הבליעה תלוי כמובן בגורם להפרעה..