גסטרוסקופיה

גסטרוסקופיה

מהי הגסטרוסקופיה?

גסטרוסקופיה הינה בדיקה הדמייה אנדוסקופית שמטרתה לבדוק את מערכת העיכול

העליונה.

בזמן הבדיקה מוחדר צינור, שבתוכו מותקנת מצלמה, דרך הפה לקיבה ולתריסריון.

התמונה מתקבלת על מסך גדול, וניתן להעריך את תקינות האיברים הנבדקים.

בנוסף ניתן לבצע פרוצדורות במהלך הבדיקה, וזאת על ידי העברת מכשירים דקים דרך

תעלה יעודית במכשיר. ניתן לקחת דגימות, לכרות פוליפים, לעצור דימום, ועוד.

האם הבדיקה כואבת?

הבדיקה אינה כואבת, אך גורמת לתחושת אי נוחות עקב כירוי רפלקס ההקאה.

לפיכך הבדיקה מבוצעת בטשטוש. הטשטוש מבוצע על ידי הזרקת תרופות לוריד והזלפת

חומר הרדמה מקומי לתוך הפה.

האם חייבים טשטוש?

מאחר והבדיקה אינה כואבת, ניתן לבצעה גם ללא טשטוש.

מה משך הבדיקה?

משך הבדיקה תלוי בפעולות שיש לבצע במהלך הבדיקה. לרב משך הפעולה  נע עד 5 דקות.

האם יש צורך בהכנה מיוחדת טרם הבדיקה?

יש צורך בשמירת צום טרם הבדיקה, כך שיהי ניתן לראות את חלל האיברים שנבדק. מלבד

זאת אין צורך בהכנות מיוחדות. במקרה של נטילת תרופות מדללות דם יש להיוועץ עם

הרופא על הצורך בהפסקתם.

המשיכו וקראו הכנות לבדיקה:

טופס הכנה לגסטרוסקופיה

.